terugkeer op de bladzijde van ontvangst in 't hollands

Lidmaatschap
vereniging 
activiteiten 
museum 
publicaties 
Lidmaatschap 
contacten 
overzicht@ 
Wilt U het erfgoed van Martizay beschermen?
Hetzij gebouwen, 't archeologisch of historische erfgoed, 't leefmilieu ?
Wilt U onze vereniging bijstaan opdat zij beschikken kan over een museum dat z'n rijkdommen waardig is?
Wilt U zich bij ons aansluiten?
 
 
 Spécimen de la carte d'adhésion distribuée aux adhérents à jour de leur cotisation 2005
Spécimen de la carte d’adhésion 2005 distribuée aux adhérents à jour de leur cotisation 2005.

Heel graag!

Onze vereniging is er om U welkom te heten en om naar U te luisteren.

Un deelname is en zal altijd welkom zijn:

Litterair, wetenschappelijk, artistiek, journalistiek, financieel of anderszins.

 
 
Schrijf eens een artikel, een gedicht, maak eens een tekening. Kom eens een Ledenvergadering bijwonen om andere leden te ontmoeten. Zoals elke vereniging hebben wij onze onkosten en projecten: financiële hulp is nooit weg.
Onze vereniging is publieks belang en de penningmeester zal U op aanvraag een bewijs geven om een gedeelte van Un contributie van de belasting af te kunnen trekken.
U kunt 't aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar onderstaand adres:
 
cliquer pour ouvrir une page type word pour imprimer le bulletin d'adhesion
 
 Association des Amis du Vieux Martizay
 c/ Mr Serge Rigollet
 26 rue de la poste
  36220 Martizay
Frankrijk- France
 
Bulletin d’adhésion
NAAM - NOM: Melle  Me M
PRÉNOM (S):
ADRES - ADRESSE:
 
 
BEROEP - PROFESSION (S):
Règlement de:         € par chèque bancaire ou postal
De regeling van:        € per bankcheque of stelde op
Date                             Signature
Datum                         Handtekening
TARIFS:
Membres - Leden bienfaiteurs: 20€ au minimum
Membres actifs -Actieve Leden: 10
Jeunes de 12 à 18 ans, Étudiants de moins de 25 ans, Chômeurs :  5
Jongeren van 12 tot 18 jaar, Studenten van minder dan 25 jaar, de Werklozen:  5
l’adhésion est gratuite pour les moins de 12 ans
de toetreding is gratis voor minder dan dan 12 jaar

Copyright (c) 2004 Les Amis du Vieux Martizay. Alle rechten voorbehouden.